مزایای بام سبز
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالا

مزایای بام سبز

[ مشاهده نسخه اصلي ]

بامهاي سبز از تابش اشعه هاي نور خورشید محافظت به عمل  مي آورند و به طور غر مستقم در خنك سازي و کاهش انتقال حرارت نقش دارند. با توجه به اینکه انتقال حرارت همواره از  بدنه ها و فضاهاي با دماهاي بیشتر به فضاهاي با دماي کمتر صورت ميگیرد، انتقال حرارت در بامهاي ساختمانها در زمستان از داخل به خارج و در تابستان از خارج به داخل صورت ميگیرد.


 کاهش اتـــلاف انرژی از طریق ســـقف آخرین طبقـــه ســـاختمان

بامهاي سبز از تابش اشعه هاي نور خورشید محافظت به عمل  مي آورند و به طور غر مستقم در خنك سازي و کاهش انتقال حرارت نقش دارند. با توجه به اینکه انتقال حرارت همواره از  بدنه ها و فضاهاي با دماهاي بیشتر به فضاهاي با دماي کمتر صورت ميگیرد، انتقال حرارت در بامهاي ساختمانها در زمستان از داخل به خارج و در تابستان از خارج به داخل صورت ميگیرد.

 بامهاي سبز از طر یق کاهش نوسانات گرما یي بر روي سطح خارجي بام و از طر یق افزا یش ظرفیت گرما یي لا یه هاي سقف  به خنك سازي فضاي زیر بام در طي تابستان و گرم ماندن آن در زمستان م مي نند.

نتایج یک تحقیق در دانشگاه تورنتو نشان ميدهد بامهاي سبز در اقلیم هاي سرد نیز کار برد لازم در جهت گرم نگه داشتن فضاها را دارند.

گیاهان با کاهش سرمای باد زمستانی و تنظیم خرداقلیم بالای بام به افزایش میزان حفظ گرما کمک میکنند. البته تأثیر کاستن از شدت وزش باد از اثر سایه اندازی آن بیشتر است .

2_ جـذب و دفـع ذرات آلاینـده هـوا توسـط خاک و تولید هوای سالم
3_ افزایش فضای مفید ساختمان بدون پرداخت عوارض بنا به شهرداری
4_ ایجاد امکانات تفریحی و فضای باز ورزشی جدید در مشاعات ساختمان
5_ جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن و رطوبت در فضای بام سبز یا روف گاردن
زمین به موجب چرخه طبیعي و سوزاندن سوختهاي فسیلي در حال گرم شدن است. سوزاندن سوختهای فسیلی، دی اکسید کربن را به عنوان یک محصول جانبی احتراق منتشر ميکند.

 دی اکسید کربن اغلب به دلیل اینکه یکی از گازهای اتمسفر است که مانع انتقال  انرژی گرما یي نزد يک سطح زمین به سطوح بالاتر ميشود، به عنوان  یک عامل مداخله گر اثر گلخانهاي را افزاش داده و دماي محیط را  بالا ميبرد.

 بامهای سبز در دو روش میتوانند در کاهش دی اکسید کربن در جو مؤثر باشند :

الف. کربن جزء اصلی ساختار گیاهان بوده و به طور طبیعی در بافتهای گیاهی از طریق فتوسنتز و در بستر خاک از طریق بوته و تراوشات ریشه تجز یه ميشود.

ب. کاهش انرژي از طر ق عایق سازي ساختمان و کاهش اثر جزیره گرمایی شهری.

 6_ عایـــق صوتـــی8db برای ســـقف واحدهای طبقـــه آخر ســـاختمان
7- افزایش فضای مفید ساختمان بدون پرداخت عوارض بنا به شهرداری
8- کاهش 50 تـا 90 درصـدی نیاز بـه آبیاری فضای سبز با ذخیره آب
9_ محافظـــت کامـــل از لایه ایزولاســـیون بام در مقابـــل عوامل جوی

توجیه اقتصادی بام سبز
متراژ بام، در مقایسه با کل متراژ ساخت ساختمان معمولاً نسبت کمی است. معماری بام سبز یا روف گاردن نیز اصولاً به گونه ای است که بر اساس بهره وری زیاد از متراژ مورد استفاده طراحی می شود.با این فرضیات اصولاً هزینه انجام شده بابت ساخت متراژ نه چندان زیادی از ساختمان به عنوان بام سبز به تناسب بهره وری و امکاناتی که از آن حاصل می شود، مقرون به صرفه خواهد بود.

هزینه اجرای بام سبز برای ساختمانهای آپارتمانی، بطور متوسط بین 2 تا 7 درصد به هزینه های ساخت آن ساختمان اضافه می کند؛ در حالی که در فروش همان ساختمان، وجود این فضا بیش از 10 درصد افزایش فروش را در پی خواهد داشت .

از سوی دیگر نکته ای که امروزه در بازار لوکس ساختمان سازی ایران علاوه بر جزئیات اجرایی در داخل واحد ها و نما، تاثیر مستقیم در روند فروش دارد، مشاعات آن ساختمان است.

در این مقوله نقش بام سبز و وجود آن در یک ساختمان با مشخصات و کیفیت عالی، با توجه به کم نظیر بودن آن، خوش فروش شدن ساختمان، آن هم در بازاری که معمولا عرضه در آن بیشتر از تقاضا است را در پی دارد. سبز هزینه انرژی برق و آب کاهش چشم گیری یافته.

یکی دیگر از معضلات مشاعات ساختمان ها هزینه شارژ و نگهداری آنها می باشد.با اجرای سیستم بام سبز یا روف گاردن و حتی در فصل های بهار، تابستان و بخشی از پاییز به صفر خواهد رسید.

بام سبز و محیط زیست
مزایـــای زیســـت محیطی انـــکار ناپذیر بام های ســـبز در زمینـــه کاهش آلودگی هـــوا، کاهش گازهـــای گلخانه ای، جـــذب آلاینده ها، کاهـــش دمای محیط پیرامـــون، و کاهـــش میـــزان مصرف انرژی، بارها و بارها توســـط متخصصین و پژوهشـــگران مورد ســـنجش قرار گرفته اســـت.

عدم نیاز به کودهای شیمیایی و استفاده از خاک کاملا ارگانیک فضایی سبز بدون لطمه زدن به طبیعت را بوجود خواهد آورد. رفع آلودگی هوا، با فضای سبز بوجود آمده در بام یا تراسهای هر ساختمان، بزرگترین مزایای بام سبز ، بوجود آمده از این سیستم خواهد بود.

روش های مختلف اجرا

دو گزینه اصلی برای بام سبز ( روف گاردن )وجود دارد: یکی باغ بام با دیدی خوشایند (مطلوب) برای مالک و دیگری زیستگاهی برای فلور و فون درون مراکز خاکستری شهر. هر دو، طیف وسیعی از فواید عمومی و خصوصی را در بر می گیرند. تصمیم گیری روی استفاده از هر یک، به برنامه ریزی اولیه بستگی دارد.

بام سبز به طور کلی بسته به عمق لایه کاشت، نوع گیاهان و میزان تاسیسات مورد نیاز، به سه گروه تقسیم می شوند: "متراکم"، " گسترده" و "نیمه متراکم". علاوه بر آن باید حداکثر ظرفیت تحمل بار، نگهداری، انتخاب گیاه، زیرساخت ها و حدود بودجه در انتخاب تیپ مورد دلخواه بام سبز مورد توجه قرار گیرد.

بام  سبز  ( روف گاردن ) گسترده

کاربرد بام های سبز گسترده برای بام هایی است که ظرفیت تحمل بار پایینی داشته و یا سایت هایی که برای استفاده به عنوان باغ- بام مناسب نیستند. بام سبز گسترده یا وسیع "Extensive Roof" ، نیازمند حداقل تاسیسات، نگهداری و در نتیجه هزینه کمتری است . این نوع بام سبز، بستر کاشتی بین 5 تا 15 سانتی متر دارد و به همین دلیل، سبک بوده و بار محدودی را به ساختمان وارد می کند و از آنجا که اغلب نیاز به اصلاح ساختار ساختمان ندارد، برای قرار گرفتن بر بام ساختمان­های موجود، مناسب تر است. همچنین می تواند هم روی بام های مسطح و هم شیب دار، تا شیب سی درصد پیاده شود. نیاز به نگهداری این بام ها کم و آبیاری آنها نیز بسته به نوع آب و هوا ناچیز است. در بام سبز گسترده، بسته به عمق لایه کاشت و محدودیت در گسترش ریشه، نوع پوشش گیاهی آن به چمن­ها، گونه های سدوم، خزه، گیاهان علفی دائمی، سالانه و سایر گیاهان با ریشه های کوتاه و مقاوم در برابر خشکسالی که نیاز به مراقبت کمتری دارند، محدود می شود و در حالت اشباع با آب، وزن بام را بین 70 تا 170 کیلوگرم افزایش می دهد. این نوع بام ها معمولا کاربردی نیستند و تنها می توان از منافع زیست محیطی آنها بهره مند شد.

بام  سبز ( روف گاردن ) متمرکز

بام­ سبز( روف گاردن ) متمرکز یا متراکم" Intensive Roof"  اصولا همانند محوطه های روی سطح زمین طراحی می­شوند. پیاده­روها، نیمکت­­ها، زمین­های بازی یا حتی استخرها به عنوان اجزای اضافی به بام اضافه شده و پوشش گیاهی شامل درختان، درختچه­ها و بوته­هایی است که روی سطح زمین قابل کشت هستند. از این رو نیازمند نگهداری، آبیاری و سایر مراقبت های مرسوم فضاهای سبز روی زمین بوده و به دلیل وزن سنگین تر، یا باید روی بام هایی بنا شوند که ساختمان آنها ظرفیت بار بیشتری دارند و یا سازه ساختمان، از قابلیت تقویت برای تطبیق بار اضافی برخوردار است. عمق بستر کاشت بام های متمرکز، از 20 تا 60 سانتی متر متغیر است و در حالت اشباع با آب، باری حدود 290 تا 970 کیلوگرم بر مترمربع به وزن بام اضافه می کنند. به دلیل بار وزنی قابل توجه این نوع بام­ها، طراحی سازه های بام از اهمیت ویژه ای برخوردار و به همان نسبت نیز پرهزینه­تر می­باشد. بهترین گزینه برای این نوع بام سبز، احداث آن روی ساختمان­های جدید و در نظر گرفتن بار اضافی بام در طراحی و محاسبات سازه اولیه ساختمان است.

بام سبز  ( روف گاردن ) نیمه متمرکز

این سیستم مابین سیستم گسترده و متمرکز قرار دارد. این بام­ها دارای لایه های زهکشی، خاک و گیاه عمیق­تر و گونه های گیاهی متنوع­تر نسبت به بام گسترده است. عمق لایه­ها حداکثر 25- 12 سانتی متر و وزن آن حدودا بین 200- 120 کیلوگرم بر مترمربع است. نگهداری بیشتر، هزینه بالاتر و وزن بیشتر خصوصیاتی برای این تیپ در مقایسه با بام سبز گسترده است و از لحاظ پوشش گیاهی امکانات بیشتری فراهم می کند: گراس های متنوع، علفی های چند ساله و بوته هایی همچون اسطوخودوس می توانند کاشته شوند.

سیستم مدولار یا جعبه گیاه

نوع دیگری از بام سبز ( روف گاردن ) ، مدل های پیش ساخته ای است که بدون نیاز به زیرساخت، قابل پیاده شدن روی هر بام و بالکن و هر نوعی از بام­های سبز هستند. این قطعات پیش ساخته با پوشش گیاهی متنوع و از پیش کاشته شده به صورت گیاهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه می شود. در این سیستم گیاهان در جعبه های مخصوصی که تمام یا بیش­تر بام سبز را می­پوشاند، کشت و نگهداری می­شوند و برخلاف سیستم های غیرمدولار محیطی ناپیوسته تشکیل می دهد.

کاشت گیاهان در سیستم مدولار رواج گسترده­­ای یافته است زیرا اینگونه سیستم می تواند از مشکلات و هزینه­های کلان ایجاد بام­های ضد آب بکاهد. همچنین مهمترین ویژگی این سیستم طراحی با اجزا و قطعاتی است که علاوه بر اینکه رشد پایدار گیاه را فراهم می کند، وزن کم و قابلیت جایجایی آنها به راحتی امکان ایجاد طرح­ها و الگوهای مورد نظر را فراهم می­کند.

شرکت مهندسین مشاور چکاد نواندیشان طرح، به عنوان شرکت پیشروی این سیستم در ایران با طراحی و ساخت قطعاتی نظیر فلاورباکس­ها، آلاچیق، پرگولاو... تحت عنوان "چکاد بام" نه تنها مشکلات استفاده از سیستم های غیرمدولار را برطرف نموده بلکه با کاربرد استیل در ساخت قطعات،  مشکلات استفاده از اجزای چوبی در زمینه میزان مقاومت به باد، آفتاب، باران و اشعه ماورا بنفش و پوسیدگی و رنگ رفتگی آنها در برابر این عوامل اقلیمی را ندارند. همچنین کلیه گلجای­ها و سینی­ها در این سیستم شامل صفحه­ای نگهدارنده دارای پوشش ­های ضد ریشه، فیلتر ژئوتکستایل، زهکش، لایه فیلتر خاک، آبروها، پیچ ­های اتصال دهنده، محکم کننده و اتصال دهنده­های پایه است.

مهمترین ویژگی­ها و مزیت­های این سیستم عبارتند از:

-         ایجاد بام سبز ( روف گاردن ) در کوتاهترین زمان ممکن

-         امکان ایجاد طرح­ها و الگوهای مورد نظر

-         واحدهای مدولار: سبک و قابل انتقال

-         پیاده کردن قطعات، انبار کردن آنها خارج از محل استفاده و سوار کردن مجدد آنها

-         زیبا و سازگار با محیط زیست

-         پشتیبانی طولانی مدت از گیاهان با کمترین نگهداری

-         امکان ایجاد هر سه نوع بام سبز

-         قیمت مناسب


 

تیم تحقیقاتی ساخت بازارSAKHT BAZAR