سازه فضائی | ساخت بازار
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالاسازه فضائی ( مشاهده خدمات و محصولات مرتبط )


وب سایت ساخت بازار مرجع مصالح و خدمات ساختمانی مانند مشعل  کانکس  کاشی و سرامیک  تاسیسات  سنگ مصنوعی  تاسیسات  چراغ چمنی  روشوئی  کالای اصل  ورق  سنگ  پروفیل پرده  مهندسین مشاور  لوازم خانه  کف شو  کمپرسور  تاسیسات سرمایشی  تزئینی  گچ بری سقف  جکوزی  توالت فرنگی  تخفیف  سازه فضائی  دکوراسیون داخلی  ساخت بازار  ساخت_بازار  آلومينيومي  روغن قالب بتن  مصالح ساختمانی  فلز  چسب پارکت  بلوک سقفی  سقف کششی  shojlhkd  پشم سنگ  کلینیک ساختمانی  اجاق گاز  آبنما  خرید  لوازم برقی  نمایشگاه ساختمان  خاکبرداری  واش بتن  سازه های بتنی  خرید  است.
علل اصلی خرابی بسیاری از پلها قبل از پایان عمرشان، عدم توجه به معیارهای هیدرولیکی در طراحی، و اجرا و نگهداری از آنهاست. ظرفیت گذر سیلاب از پل پایداری بازه رودخانه در محل احداث پل هدایت جریان نیروهای هیدرو دینامیک جریان آبشستگی و فرسایش در اثر تنگ شدگی و یا ایجاد مانع عواملی هستند. که در تعیین جانمایی طول ارتفاع و آرایش پایه و تکیه گاهها و مشخصات هندسی پایه ها و تکیه گاههای پل حائزاهمیت هستند که متأسفانه در کشورمان به مسائل فوق الذکر توجه کمتری می گردد این مقاله نگاهی اجمالی به نقش مهندسی رودخانه و اهمیت بکارگیری آن در طراحی پلها دارد. علیرغم استفاده از مصالح و تکنولوژی پیشرفته و صرف هزینه های هنگفت در طراحی و ساخت پل ها هرساله شاهد شکست و یا تخریب پلهای زیادی در دنیاو در کشورمان در اثر وقوع سیلاب هستیم. شکست و تخریب پلها علاوه بر خسارات مالی و گاهی هم جانی راه ارتباطی به نقاط سیل گیر و محتاج کمک رسانی را قطع می کند و خسارتها را دو چندان می نماید. طبق بررسیهای انجام شده در اکثر موارد علت شکست پلها عبارتند از: عدم برآورد صحیح سیلاب طراحی (Flood Design) کم بودن ظرفیت عبور سیلاب از دهانه پلها  جانمایی (Layout ) نامناسب پلها بدون توجه به مسائل ریخت شناسی (Morphology) رودخانه.  بر آورد نادرست از عمق شالوده (براساس معیارهای سازه ای و ژئوتکنیکی) بدون توجه به مسأله فرسایش). آبشستگی فراهم نکردن تمهیدات لازم برای عبور مناسب جریان از سازه پلها • نقصان در حفاظت و نگهداری از پلها  بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده از خسارات سیلاب در دوره زمانی سالهای 1331 تا 1375 افزایش تخریب پلها در اثر سیلاب چشمگیر بوده است. آنچه که مسلم است یکی از عوامل اصلی این تخریبها عدم رعایت مسائل هیدرولیکی و مهندسی رودخانه در طراحی پلها در طی دهه گذشته ( که دوره توسعه سازندگی و پیشرفت بوده است) می باشد و شواهد نشان می دهد که در سالهای اخیر به این مساله توجه کافی نمی گردد. مسلماً عواقب ناشی از عدم رعایت مسائل مهندسی رودخانه در پل سازی جزصرف هزینه های زیاد و بی حاصل ثمری نخواهد داشت و لازم است در برنامه های مربوط به پلسازی معیارهای هیدرولیکی در مطالعات طراحی و اجرای پلها مورد توجه قرارگیرند. تحقیقات انجام شده روی پلها نشان می دهد که علاوه بر عوامل سازه ای و ژئوتکنیکی که در محاسبه ابعاد پلها به کار می روند عوامل هیدرولیکی و اندرکنش سازه پل و رودخانه در تعیین جانمایی طول ارتفاع پایه و تکیه گاهها و حفاظت از پلها نقش اساسی دارند. جانمایی و راستای قرارگیری پلها عبور جاده و یا خط راه آهن از روی رودخانه ها محدود به بازه های خاصی از رودخانه هاست که توسط مسیر کلی راه مشخص می گردد علاوه بر آن مسیر کلی راه راستای قرارگیری پل روی رودخانه را نیز تعیین می نماید در حد امکان از احداث پل در بازه های ناپایدار باید اجتناب نمود بازه های ناپایدار بازه هایی از رودخانه هستند که رودخانه در آنها فرسایشی و یا رسوبگذار است. انتخاب راستای پل عمود بر راستای جریان از وارد آمدن نیروی بیشتر و مورب به تکیه گاهها و پایه های پل جلوگیری می کند همچنین طول پل کاهش می یابد که در کاهش هزینه های کلی طرح بسیار موثر است استفاده از عکسهای هوایی و توپوگرافی بامقیاس مناسب ( 1.50000 تا 1.20000) یکی از راههای مفید برای مطالعه جانمایی و تعیین بهترین مسیر عبور پل از روی رودخانه است. تعیین طول پل ها به دلیل ملاحظات اقتصادی وسازه ای تاحد ممکن طول پلها را کوتاه در نظر می گیرند اما باید دانست که شکل هندسی شرایط جریان در رودخانه پیوسته در حال تغییر است و کوتاه شده طول پل باعث تمرکز تنش جریان در محدوده احداث پل گردیده وموجب آبشستگی کف و کناره ها می گردد این موضوع در هنگام وقوع سیلاب به حالت بحرانی می رسد و ممکن است باعث تخریب پل گردد بنابر این طول پل باید طوری انتخاب شود که پایداری رودخانه در محدوده احداث پل حفظ گردد بر اساس تحقیقات انجام شده بازه های پایدار رودخانه، بازه هایی هستند که تغییرات چندانی در طول یک یا چند سال نداشته باشند از مفهوم بازه پایدار برای تعیین عرض تعادل رودخانه ها استفاده می گردد عرض تعادل با استفاده از مفاهیم روابط تجربی رژیم روش نیروی برکنش و مفهوم توان جریان استخراج می گردد. روابط رژیم بر اساس معادلات تجربی بین دبی جریان آب و رسوب عمق عرض و شیب رودخانه ها با بستر شنی نشان می دهد. تعیین ارتفاع پلها  محدودیت های سازه ای و اقتصادی خاکریزها و جاده های طرفین مسائل کشتیرانی و قایقهای تفریحی و ظرفیت آبگذری مهمترین عوامل تعیین کننده ارتفاع پل می باشند ظرفیت آبگذری پل به حداکثر دبی جریان گفته می شود که پل با اطمینان از خود عبور می دهد این مقدار جریان به هندسه مقطع پل و تکیه گاه ها شکل پایه های پل عرض تنگ شده رودخانه و ارتفاع پل بستگی دارد. با تعیین عرض تعادل رودخانه (یا همان طول پل ) دبی سیلاب طراحی برای محل و شکل مقطع پل و پایه های آن و ارتفاع پل محاسبه می گردد دبی سیلاب طراحی بر اساس اهمیت سازه از نظر ارتباطات تجارت و همچنین ریسک شکست و وارد آمدن خسارت انتخاب می گردد. اغلب دبی طراحی عبور سیلاب برای پلها را با دوره برگشت 50ساله بطور خلاصه می توان گفت برای شرایطی که سطح شالوده بالای بستر باشد، سرعت و اندازه گردابها بستگی به ابعاد و ارتفاع و عرض نسبی پایه نسبت به شالوده دارد یعنی اینکه در این حالت شالوده به عنوان یک عامل بازدارنده، خود باعث تشکیل گردابهای قویتری می گردد که با گرداب حاصل از پایه ترکیب شده و آبشستگی را تشدید می نماید.  در حالت دوم (سطح قانونی شالوده داخل حفره آبشستگی است)سیستم گردابهای ایجاد شده ضعیفتر از حالت اول می باشد و حتی در زماینکه سطح فوقانی شالوده به اندازه کافی به سمت بالا دست گسترش می یابد، گرداب ایجاد شده توسط پایه بر روی سطح شالوده هیچگونه تاثیری در سیستم ایجاد شده توسط پایه ندارد.  باتوجه به موارد فوق الذکر معادلات ارایه شده توسط ریچاردسون نیاز به بازبینی دارد.  انتخاب عمق شالوده پایه ها و به همین ترتیب برای تکیه گاهها با در نظر گرفتن حداکثر آبشستگی و موارد فوق الذکر در مورد پایه های مستطیلی صورت می گیرد.  هدایت جریان  شکل نامنظم رودخانه ها در مقاطع عرضی و در طول ممکن است باعث تغییرات مکانی جریان در رودخانه گردد این موضوع برای احداث پلها و عبور جریان ازمقطع آنها نامطلوب است و باید به نحوی جریان در بالادست پل یکنواخت توزیع شده و به طرف سازه هدایت گردد. این عمل توسط سازه طولی به نام دیوارهای هدایت جریان صورت می گیرد.  در بیشتر موارد مصالح مورد استفاده از رودخانه ای بوده و در قسمت سطحی و پیش بند از حفاظت های سنگچین استفاده می گردد گاهی شکل قرارگیری پل در مسیر رودخانه طوری است که به سادگی نمی توان جانمایی دیوارهای هدایت جریان و طول و مشخصات آنرا محاسبه نمود در این حالت با توجه به اهمیت پروژه پلسازی می توان از مدلهای فیزیکی جهت تعیین مشخصات آن استفاده نمود.  • در طراحی پلها عوامل هیدرولیکی بسیار زیاد و پیچیده ای در رابطه با اندرکنش سازه پل و رودخانه نظیر ظرفیت آبگذری ،آبشستگی و فرسایش پایداری بازه رودخانه و نیروهای موثر جریان بر پایه ها و تکیه گاهها وجوددارند.  • طراحی پلها بادر نظر گرفتن اصول مهندسی رودخانه که یکی از عوامل تعین کننده می باشد ممکن است در بسیاری از موارد طراحی سازه ای پل را تحت الشعاع قرارداده و حتی باعث تغییر سیستم باربری سازه پل گردد.  • در طراحی و ساخت پلها انتخاب جانمایی طول، ارتفاع، شکل تکیه گاهها و پایه ها و عمق شالوده بر اساس مطالعات هیدرولیک جریان و ریخت شناسی در بازه مورد نظر انجام می گردد.   تیم تحقیقاتی ساخت بازار 

سایر خدمات و محصولات مرتبط با شرکت ساختمانی  پارکت  استیل  آسانسور  ساخت بازار  تراز لیزری  پانل روکشدار pvc  شرکت های ساختمانی  مصالح ساختمانی  آبگرمکن برقی  فرآورده های بتنی  الكترو پمپ  فن كوئل  پیش ساخته  ساخت و ساز  کابین دوش  لوله آبرسانی  دکوراسیون سقف  آلاچیق  جی پی اس  تاسیسات  لودر  چسب کاشی  درب و کرکره اتوماتیک  تامین تدارکات  لودر  دوربین مدار بسته صنعتی  پکیج  نیمکت  بتن شات کریت  سنگ گرانیت  بنائی  دوربین مدار بسته صنعتی  بالابر  اجاق گاز  حفاظ های امنیتی  تایل سقف  نرده فرفوروژه  چيلر  تابلو برق  upvc  تصفیه هوا  هود  کلاه ایمنی  ساختبازار  ساخت  بازار  فرفورژه  مشخصات فنی  آهن  سازه های بتنی  کابل  پارکت چوبي  واترجت  ایمنی  بلوک سقفی  مولد برق  سیستم حفاظتی  کاغذ دیواری  مضالح  عایق های حرارتی  اسپیسر دوبل  بتن شات کریت  آجر نسوز صخره ای  چوب  دکوراسیون  دكوراسيون  کلید و پریز  ساختبازار  آبگرمکن  تراز لیزری  سایبان  چسب  توری مرغی  ساخت بازار  آزمایشگاه خاک  زیر دوشی  کولر اسپیلت  پلی پروپیلن  گروت اپوکسی  ماشين آلات  چراغ پارکی  تابلوی برق  فر آشپزخانه  لوله ها  دكوراسيون  سیمان سفید  سنگ نما  رادیاتور  نماي چوبي  کاشی  توتال استیشن  نورافکن  متر لیزری  ساخت بازار  بانک اطلاعاتی  رادیاتور  تصفیه هوا  آتش نشانی  چسب بتن  مصالح ساختمون  فلاورباکس  وسایل ورزشی بزرگسالان  سیمان پوزولان  وسایل الکتریکی  سنگ مرمریت  درب بازکن تصویری  ثبت محصولات  ديوارپوش پلاستيكي  آبگرمکن گازی  بچینگ  چسب چوبی  کابینت سرویس بهداشتی  روشوئی  سیستم تهویه  ست کابینت  سایت ساختمان  پنل درب بازکن  شیرآلات  چسب سنگ  قالب  سازه فضائی  پله پيش ساخته  ساخت_بازار  شرکت های ساختمانی  تاسیسات  مصالح ساختمانی  عايق  تخفیف ویزه  پروفیل پرده  کف شوی  gps  مجموعه بازی  ضدیخ بتن  کولر اسپیلت  ديوارپوش  سایر چسب ها  بالكن  گچ  فلاورباکس  ساخت_بازار  واترجت  تئودولیت  چتر  آشپزخانه  آجر نسوز صخره ای  حفاظتی  آزمایشگاه خاک  سینک  کلاه ایمنی  روشوئی نیم پایه  گچ بری  فايبر سمنت  تاسیسات  معماری  سیمان سفید  تجهیزات نقشه برداری  فریم در  بتونیر  مصالح  جرثقیل  تصفیه آب  سایبان  توالت فرنگی  لوله پی وی سی و پلی پروپیلن  شومينه  گچ  دكوراسيون و تزئينات  فضاي باز  عایق های صوتی  فلاورباکس  سیستم های الکتریکی  کالا  کولر آبی  کابل  سیمان رنگی  ملات ساز  پکیج دیواری  لامپ هالوژن  لودر  مشخصات فنی  چسب بتن  مسخصات فنی  سایبان  پمپ بتن زمینی  قالب مدولار  جی پی اس  حفاظ بوته ای  چسب کاشی  گچ بری پیش ساخته  مقالات ساختمان  الكترو پمپ  تصفیه هوا  سیمان  چسب pvc  shoj fhchv  سنگ گرانیت  پوکه معدنی  مشخصات مصالح  توتال استیشن  سنگ مرمریت  رسوب زدا  درب داخلی  بالابر آسانسوری  خانه پیش ساخته  سیم و کابل  واترجت  سیمان پرتلند آهكي  سیمان رنگی  پیمانکاران  کارشناسی  سیم  نمایشگاه ساختمان  کالایاب  ساخت بازار  سیم  ترانسفورماتور  سیویل  پلی اتیلن  کابینت آشپزخانه  مشعل  تصفیه آب  مولد برق  استخر و جکوزی  پله  رنگ صنعتی  ساخت بازار  مشارکت  سنگ  زیر دوشی  محصولات فرفوروژه  نقشه برداری  سیم  رنگ و پوشش صنعتي و حفاظتي  مصالح ساختمانی  کلینیک ساختمانی  سایبان  برق اضطراری  محافظ صورت  لامپ شمعی  خط تراز لیزری  شیرآلات  اتصالات  اجاق گاز  کالای اصل  مصالح ساختمانی  خانه پیش ساخته  مشعل  مصالح ساختمانی  چسب بتن مایع  تخفیف ویزه  بچینگ  ديوار گچي  کولر آبی  می باشد.SAKHT BAZAR