استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
وزن (g)
عرض (cm)
طول (cm)
عرض (cm)
ضخامت (cm)
طول (cm)
عرض (cm)
وزن (kg)
ضخامت (cm)
طول (mm)
عرض (mm)
ارتفاع (mm)
طول (cm)
عرض (cm)
ارتفاع (cm)
وزن تقریبی (kg)
رنگ
تعداد در هر متر مکعب
وزن (kg)
تعداد در هر متر مربع
بلوک AAC - 7.5*24*60

بلوک AAC مدل 7.5*24*60

پلیمر بتن آران
بلوک لیکا - 7*20*40

بلوک لیکا مدل 7*20*40

قطعات سیمانی پارسیان
۱۸,۲۰۰ تومان
بلوک لیکا - 20*20*50

بلوک لیکا مدل 20*20*50

قطعات سیمانی پارسیان
۱۷,۷۰۰ تومان
بلوک لیکا - 10*20*40

بلوک لیکا مدل 10*20*40

قطعات سیمانی پارسیان
۱۵,۷۰۰ تومان
بلوک لیکا - 15*20*50

بلوک لیکا مدل 15*20*50

قطعات سیمانی پارسیان
۱۴,۵۰۰ تومان
بلوک لیکا سه جداره - 15*20*50

بلوک لیکا سه جداره م ...

قطعات سیمانی پارسیان
۱۳,۴۰۰ تومان
بلوک لیکا - 20*20*40

بلوک لیکا مدل 20*20*40

قطعات سیمانی پارسیان
۱۳,۵۰۰ تومان
بلوک سبک - 30*30*50

بلوک سبک مدل 30*30*50

بنیاد بتن اصفهان
بلوک سبک - 25*30*50

بلوک سبک مدل 25*30*50

بنیاد بتن اصفهان
بلوک لیکا سه جداره - 15*20*50

بلوک لیکا سه جداره م ...

پایه بتن
۱۴,۵۵۰ تومان
بلوک لیکا سه جداره - 10*20*40

بلوک لیکا سه جداره م ...

پایه بتن
۱۳,۶۰۰ تومان
بلوک لیکا دو جداره - 15*20*50

بلوک لیکا دو جداره م ...

پایه بتن
۱۵,۰۰۰ تومان
بلوک لیکا دو جداره - 20*20*50

بلوک لیکا دو جداره م ...

پایه بتن
۱۳,۵۰۰ تومان