استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
جنس
طول (m)
عرض (m)
ضخامت (mm)
طرح چارچوب
عرض (cm)
ارتفاع (cm)
طول (cm)
عرض (cm)
ارتفاع (cm)
طول (cm)
قدرت مکش (m3/h)
ابعاد (cm)
جنس بدنه
کلید
طول (cm)
عرض (cm)
طول (cm)
عرض (cm)
روکش درب
چهار چوب
رنگ چهار چوب
طول (cm)
عرض (cm)
ضخامت (mm)
طول (cm)
عرض (cm)
عرض (cm)
ارتفاع (cm)
عمق (cm)
جنس بدنه
عرض (cm)
ارتفاع (cm)
تعداد محفظه
جنس
رنگ بندی
عرض (cm)
ارتفاع (cm)
ضخامت لايه (mm)
نوع نصب
عمق (cm)
سطح نهايی
تعداد لگن
زمان خشك شدن (h)
جنس بدنه
جنس سینک
سویچ
جنس
ابعاد (cm)
عرض (cm)
طول (cm)
ضخامت (mm)
جنس
سبک
ابعاد (cm)
وزن هر پنل (kg)
جنس
ابعاد (cm)
ضخامت (mm)
تعداد تنوع رنگی
ضخامت (cm)
رنگ
عرض (cm)
ضخامت (mm)
طول (cm)
عرض (cm)
ضخامت (mm)
گونه چوب
طول (cm)
عرض (cm)
سیستم قفل
گونه چوب
طول (cm)
عرض (cm)
ضخامت (mm)