استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
حالت ظاهری
رنگ
پوشش تئوری (محلول رقیق شده) (m2/kg)
خشک شدن عمقی (hour)

مایع سخت و براق کنند ...

کوپسیل
۷۵,۰۰۰ تومان

سیلر پلی یورتان

پترو ماد کیمیا

پرایمر زیرسازی رنگ م ...

سفید بام کرمانیان

پرایمر زیرسازی مدل M ...

کلینیک بتن ایران

سيلر استارتر مدل ALCO-3308

الوان
۹۲,۰۰۰ تومان

پرایمر پوشش پلی یوری ...

آبادگران
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پرایمر اكريليک مدل S ...

ریف ایران
۶۷,۰۰۰ تومان

پرایمر اكريليک مدل S ...

ریف ایران
۳۵,۰۰۰ تومان

بتونه اکريليک مدل Pu ...

ریف ایران
۳۱,۰۰۰ تومان

آستری اکریلیک مدل Pr ...

ریف ایران
۴۱,۰۰۰ تومان

پرایمر زیرسازی اپوکس ...

بتن شیمی خاتم
۲۹۵,۰۰۰ تومان

پرایمر زیرسازی مدل BC72

بتن شیمی خاتم
۱۴۵,۰۰۰ تومان