اینجا یک بازار بزرگ برای همه است. پیشنهاد قیمت بدید، پیشنهاد قیمت بگیرید.
درخواست قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
میزان آب خروجی (litr/min)
نوع موتور
توان موتور (w)
طول شلنگ فشار قوی (M)
بیشینه ارتفاع مکش (m)