اینجا یک بازار بزرگ برای همه است. پیشنهاد قیمت بدید، پیشنهاد قیمت بگیرید.
درخواست قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
سایز لوله تخلیه (mm)
میزان ذخیره انرژی (Kw)
مناسب متراژ (m2)
ظرفیت رطوبت گیری (m³/hr)
سایز لوله ها (inch)
ظرفیت (litr)