استعلام چسب سنگ

50 عدد
چسب سنگ تاریخ استعلام : 1400/08/16   -   اعتبار تا : 1400/09/16
متن استعلام:

با سلام در هر بسته یا کارتن چند عدد چسب قرار دارد و چند گرمی هستند؟ همچنین حداقل میزان سفارش و قیمت چقدر میباشد؟