استعلام مبلمان رستورانی

5 دست
مبلمان رستورانی تاریخ استعلام : 1400/08/17   -   اعتبار تا : 1400/09/17
متن استعلام:

تعداد 5 دست مبل با رویه چرم، قیمت و زمان تحویل؟