استعلام پانل دوش

5 عدد
پانل دوش تاریخ استعلام : 1400/08/27   -   اعتبار تا : 1400/09/27
متن استعلام:

قیمت 5 عدد پانل دوش با کیفیت مناسب و همچنین لطفا ابعاد و جنس را هم بگویید.