فارسی | ایران all.locale

استعلام کنید چسب کاشی


350 کیلوگرم
چسب کاشی تاریخ استعلام : 1401/03/29   -   اعتبار تا : 1401/04/29
متن استعلام:

چسب کاشی پودری

(کیفیت خوب داشته باشد)

هزینه ارسال هم محاسبه گردد

تحویل در شهر اراک خواهد بود