فارسی | ایران all.locale

استعلام بلوک سبک


8500 عدد
بلوک سبک تاریخ استعلام : 1401/03/29   -   اعتبار تا : 1401/04/15
متن استعلام:

بلوک گازی AAC

تحویل در شهر سقز خواهد بود

کرایه حمل جداگانه اعلام شود