فارسی | ایران all.locale

استعلام کاشی دیوار


11300 عدد
کاشی دیوار تاریخ استعلام : 1401/03/29   -   اعتبار تا : 1401/04/29
متن استعلام:

کاشی درجه یک یا دو

رنگ های روشن ترجیحا طوسی و کرم

تحویل در محل پروژه شهر بجنورد

کرایه حمل هم اعمال کنید