ساخت بازار
bran

سابا

021-28425400 - 09190406195
09190406195

تامین کنندگان

تامین کنندگانتعداد محصولاتشماره تماسشهرصفحه فروشگاه
تامین کنندگان
ساخت بازار
تعداد محصولات
46
شماره تماس
+989906831461
شهر
تهران
صفحه فروشگاه

لیست محصولات برند سابا

فروش ویژه
10%
آجر ماسه آهکی 22*10*5

آجر ماسه آهکی 22*10*5 سابا

آجر ماسه آهکی
1
2,000
1,800
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس  20*25*60

بلوک هبلکس 20*25*60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 12×25×60

بلوک هبلکس 12×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 8×25×60

بلوک هبلکس 8×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 15×25×60

بلوک هبلکس 15×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 10×25×60

بلوک هبلکس 10×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
5%
آجر ماسه آهکی 22*10*10

آجر ماسه آهکی 22*10*10 سابا

آجر ماسه آهکی
1
4,000
3,800
تومان
فروش ویژه
10%
آجر ماسه آهکی 22*10.5*5.5

آجر ماسه آهکی 22*10.5*5.5 سابا

آجر ماسه آهکی
1
2,000
1,800
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 7.5×25×60

بلوک هبلکس 7.5×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 12.5×25×60

بلوک هبلکس 12.5×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 17.5×25×60

بلوک هبلکس 17.5×25×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 15×20×60

بلوک هبلکس 15×20×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 12×20×60

بلوک هبلکس 12×20×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 10×20×60

بلوک هبلکس 10×20×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک هبلکس 8×20×60

بلوک هبلکس 8×20×60 سابا

بلوک سبک هبلکس
1
860,000
820,000
تومان
فروش ویژه
3%
جدول بتنی 15*50*100

جدول بتنی 15*50*100 سابا

جدول بتنی
1
165,000
160,000
تومان
فروش ویژه
3%
جدول بتنی 15*50*80

جدول بتنی 15*50*80 سابا

جدول بتنی
1
135,000
130,000
تومان
فروش ویژه
3%
جدول بتنی 15*50*60

جدول بتنی 15*50*60 سابا

جدول بتنی
1
98,000
95,000
تومان
فروش ویژه
4%
جدول بتنی 15*40*50

جدول بتنی 15*40*50 سابا

جدول بتنی
1
69,000
66,000
تومان
فروش ویژه
3%
جدول بتنی 15*50*50

جدول بتنی 15*50*50 سابا

جدول بتنی
1
78,000
75,000
تومان
فروش ویژه
3%
جدول بتنی 10*30*50

جدول بتنی 10*30*50 سابا

جدول بتنی
1
51,000
49,000
تومان
فروش ویژه
4%
جدول بتنی 15*35*50

جدول بتنی 15*35*50 سابا

جدول بتنی
1
67,000
64,000
تومان
فروش ویژه
4%
جدول بتنی 12*50*30

جدول بتنی 12*50*30 سابا

جدول بتنی
1
49,000
47,000
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک پوکه ای 10 دو جداره

بلوک سبک پوکه ای 10 دو جداره سابا

بلوک سبک پوکه ای
1
11,300
11,000
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک پوکه ای 10 سه جداره

بلوک سبک پوکه ای 10 سه جداره سابا

بلوک سبک پوکه ای
1
12,900
12,600
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک پوکه ای 12 سه جداره

بلوک سبک پوکه ای 12 سه جداره سابا

بلوک سبک پوکه ای
1
12,900
12,600
تومان
فروش ویژه
3%
بلوک سبک پوکه ای 15 دو جداره

بلوک سبک پوکه ای 15 دو جداره سابا

بلوک سبک پوکه ای
1
12,800
12,400
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک پوکه ای 15 سه جداره

بلوک سبک پوکه ای 15 سه جداره سابا

بلوک سبک پوکه ای
1
13,700
13,400
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک پوکه ای 20 سه جداره

بلوک سبک پوکه ای 20 سه جداره سابا

بلوک سبک پوکه ای
1
15,200
14,800
تومان
فروش ویژه
3%
بلوک سبک سیمانی 7*20*40

بلوک سبک سیمانی 7*20*40 سابا

بلوک سبک سیمانی
1
7,800
7,500
تومان
فروش ویژه
4%
بلوک سبک سیمانی 10*20*40

بلوک سبک سیمانی 10*20*40 سابا

بلوک سبک سیمانی
1
8,800
8,400
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک سیمانی 15*20*40

بلوک سبک سیمانی 15*20*40 سابا

بلوک سبک سیمانی
1
10,700
10,400
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سبک سیمانی 20*20*40

بلوک سبک سیمانی 20*20*40 سابا

بلوک سبک سیمانی
1
13,700
13,400
تومان
فروش ویژه
2%
بلوک سنگین سیمانی 20*20*40

بلوک سنگین سیمانی 20*20*40 سابا

بلوک سبک سیمانی
1
9,300
9,100
تومان
چهار چوب مدل اتاقی آریا

چهار چوب مدل اتاقی آریا سابا

درب داخلی
0
در حال تامین
دانلود اپلیکیشن ساخت بازار