فارسی | ایران all.locale
راهنمای تبلیغات در ساخت بازار
 
راهنمای تبلیغات در ساخت بازار

تامین و تولیدکنندگان محترم میتوانند با استفاده از خدمات تبلیغاتی ساخت بازار نسبت به معرفی هرچه بیشتر شرکت، برند و محصولات خود اقدام نمایند. خدمات تبلیغاتی شامل موارد زیر میباشند :

- درج محصولات بصورت ویژه : این گزینه باعث نمایش محصولات در ابتدای صفحه ، نمایش بیشتر در جستجو گوگل خواهد شد.

- تبلیغات در اسلایدر صفحه اول: بیشتر محل بازدید هر سایتی صفحه اول آن می باشد. لذا نمایش تبلیغات در اسلایدر به عنوان تنها نقطه تبلیغاتی خواهد توانست در معرفی شرکت و محصولات آن نقش مهمی داشته باشد.

تامین کنندگان محترم جهت استفاده از این گزینه ها و آگاهی از تعرفه این خدمات از بخش کاربری نسبت به درخواست اقدام نمایند.