افزودنی های بتن

تعداد 201 محصول
استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
حالت فیزیکی
رنگ
بسته بندی
حالت ظاهری
رنگ
بسته بندی
مقاومت فشاری (MPa)
مقدار بتن در 1 متر مکعب (kg)
حالت فیزیکی
رنگ
بسته بندی
رنگ
یون کلر
بسته بندی
رنگ
بسته بندی
رنگ
حالت فیزیکی
بسته بندی
رنگ
حالت فیزیکی
بسته بندی
رنگ
حالت فیزیکی
رنگ
حالت فیزیکی
بسته بندی
رنگ
حالت فیزیکی
بسته بندی
حالت فیزیکی
رنگ
pH
حالت فیزیکی
رنگ