اینجا یک بازار بزرگ برای همه است. پیشنهاد قیمت بدید، پیشنهاد قیمت بگیرید.
درخواست قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
توان موتور (HP)
زمان بالا رفتن (s)
زمان تخلیه بار (s)
زمان پایین آمدن (s)
حداکثر تخلیه (mm)
ارتفاع از زمین (mm)
ظرفیت مخزن سوخت (litr)