استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
تعداد هسته
نوع کانکتور
نوع فیبر
طول (m)
نوع پیگتیل
نوع کانکتور قابل اتصال
نوع فیبر قابل اتصال
تعداد کانکتور
نوع کانکتور
ساختار کانکتور
نوع فیبر
نوع کانکتور
سرعت جوش (s)
زمان گرمادهی تیوب (s)
وزن (kg)
زمان گرمایش (s)
نوع اسپلیتر
نوع کانکتور فیبر نوری
نوع فیبر
نوع تبدیل
تعداد ورودی اسپلیتر
تعداد خروجی اسپلیتر
سایز پیگتیل (mm)