محصولات پیش ساخته

تعداد 39 محصول
استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
ضخامت (cm)
عرض (cm)
طول (mm)
عرض (mm)
ضخامت (mm)
وزن هر قطعه (kg)
ساندویچ پانل سقفی - 108

ساندویچ پانل سقفی مد ...

کبیر پانل
۴۹۰,۰۰۰ تومان
دیوار بتنی ستاره - 240*416

دیوار بتنی ستاره مدل ...

پایه بتن
۳۹۵,۰۰۰ تومان
دیوار بتنی آجری - 240*415

دیوار بتنی آجری مدل ...

پایه بتن
۴۶۰,۰۰۰ تومان
دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتنی

آپتوس ایران
۳۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 20*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 15*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 10*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 8*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۵۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 6*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 5*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۸۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 4*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۵۱۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری - 3.5*116

ساندویچ پانل دیواری ...

پانل مهدی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 20*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۴۱۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 15*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۳۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 10*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۴۴۸,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 8*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۳۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 6*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۴۲۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 5*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 4*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۴۱۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 3.5*107

ساندویچ پانل سقفی مد ...

پانل مهدی
۴۱۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 15

ساندویچ پانل سقفی مد ...

میهن پانل
۳۸۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سقفی - 12

ساندویچ پانل سقفی مد ...

میهن پانل
۳۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

میهن پانل
۳۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ پانل سردخانه ای - PU

ساندویچ پانل سردخانه ...

میهن پانل
۳۹۵,۰۰۰ تومان