استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
طول (mm)
عرض (mm)
ضخامت (mm)
وزن هر قطعه (kg)

دیوار بتنی ستاره مدل ...

پایه بتن
۳۹۵,۰۰۰ تومان

دیوار بتنی آجری مدل ...

پایه بتن
۴۶۰,۰۰۰ تومان

دیوار پیش ساخته بتنی

آپتوس ایران
۳۹۰,۰۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

عظیم سازه برنا
۲۵,۵۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

عظیم سازه برنا
۲۶,۰۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

سپید گچ ساوه
۲۸,۰۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

سپید گچ ساوه
۲۶,۰۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

گچ خراسان
۲۱,۰۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

گچ خراسان
۲۶,۰۰۰ تومان

دیوار گچی پیش ساخته ...

گچ خراسان
۲۵,۰۰۰ تومان