استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
طول (cm)
عرض (cm)
وزن (kg)
ضخامت (cm)
تعداد در هر متر مربع

بلوک لیکا مدل 7*20*40

قطعات سیمانی پارسیان
۱۸,۲۰۰ تومان

بلوک لیکا مدل 20*20*50

قطعات سیمانی پارسیان
۱۷,۷۰۰ تومان

بلوک لیکا مدل 10*20*40

قطعات سیمانی پارسیان
۱۵,۷۰۰ تومان

بلوک لیکا مدل 15*20*50

قطعات سیمانی پارسیان
۱۴,۵۰۰ تومان

بلوک لیکا سه جداره م ...

قطعات سیمانی پارسیان
۱۳,۴۰۰ تومان

بلوک لیکا مدل 20*20*40

قطعات سیمانی پارسیان
۱۳,۵۰۰ تومان

بلوک لیکا سه جداره م ...

پایه بتن
۱۴,۵۵۰ تومان

بلوک لیکا سه جداره م ...

پایه بتن
۱۳,۶۰۰ تومان

بلوک لیکا دو جداره م ...

پایه بتن
۱۵,۰۰۰ تومان

بلوک لیکا دو جداره م ...

پایه بتن
۱۳,۵۰۰ تومان