استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
حداکثر شعاع کاری (m)
نوع
َشکل مقطع
ظرفیت مخزن (litr)
توان موتور (HP)
زمان بالا رفتن (s)
زمان تخلیه بار (s)
زمان پایین آمدن (s)
حداکثر تخلیه (mm)
ارتفاع از زمین (mm)
ظرفیت مخزن سوخت (litr)
موتور (اسب)
ارتفاع استاندارد (m)
طول جیب (m)
حجم مخزن بتن (v)
سیستم هیدرولیک
بوم
توان موتور (HP)
نوع حرکت پره ها
قدرت موتور (HP)
ابعاد (mm)
وزن (kg)
توان (w)
حداکثر ظرفیت هوادهی (L/min)
حجم مخزن (L)
حداکثر فشار (bar)
ظرفیت باربرداری در نوک جیب (t)