استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
وزن (kg)
ابعاد (cm)

قالب ستون گرد

آرمان ابزار بتن
۲۸,۰۰۰ تومان

قالب دیوار مدور

آرمان ابزار بتن
۲۸,۰۰۰ تومان

قالب دیوار

آرمان ابزار بتن
۲۹,۰۰۰ تومان

قالب بتن

آرمان ابزار بتن
۲۷,۰۰۰ تومان

قالب بتن مدل 45*200

آروین پادیر
۱۴,۵۰۰ تومان

قالب بتن مدل 40*200

آروین پادیر
۱۲,۰۰۰ تومان

قالب بتن مدل 40*150

آروین پادیر
۱۳,۶۵۰ تومان

قالب بتن مدل 35*150

آروین پادیر
۱۳,۶۰۰ تومان

قالب بتن مدل 30*150

آروین پادیر
۱۲,۸۵۰ تومان

قالب بتن مدل 25*150

آروین پادیر
۱۴,۵۰۰ تومان

قالب بتن مدل 20*150

آروین پادیر
۱۴,۶۰۰ تومان

قالب بتن مدل 15*150

آروین پادیر
۱۲,۸۰۰ تومان

قالب بتن مدل 10*150

آروین پادیر
۱۴,۱۰۰ تومان