استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
ظرفیت (L)
محافظت در برابر UV
وزن (kg)
قابلیت جمع شدن
ظرفیت (L)
ارتفاع (m)
حجم (m3)
حجم آبگیری (litr)
حالت استقرار منبع
تعداد لایه
ظرفیت (litr)
تعداد لایه
ظرفیت (litr)
تعداد لایه
ظرفیت (litr)
قطر درب (cm)
حجم مخزن (litr)
حداکثر فشار (bar)
ارتفاع (mm)
قطر (mm)
ظرفیت (litr)
تعداد لایه
قطر دریچه (cm)
وزن منبع (kg)
ظرفیت (litr)
حجم آبگیری (litr)
سطح کویل (ft²)
حالت استقرار منبع
شیر اطمینان (inch)
ظرفیت (litr)
تعداد پایه
ضخامت ورق (mm)