مصالح فلزی خام

تعداد 359 محصول
استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
ابعاد (mm)
قطر میلگرد فوقانی (mm)
قطر میلگرد تحتانی (mm)
ارتفاع (mm)
عرض بال (mm)
وزن یک متر (kg)
مقاومت کششی (N/mm2)
عرض بال (mm)
ضخامت بال (mm)
وزن یک متر (kg/m)
ارتفاع (mm)
پهنای بال (mm)
وزن یک متر (kg/m)
ضخامت (mm)
عرض (m)
اندازه (mm)
وزن واحد متر (kg/m)
آج طولی (mm)
وزن یک متر (kg/m)
عرض بال (mm)
ارتفاع (mm)
ضخامت (mm)
وزن یک متر خرپا (kg)
وزن (g)
وزن یک متر (kg)
رابیتس - 1350

رابیتس مدل 1350

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 1250

رابیتس مدل 1250

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 1120

رابیتس مدل 1120

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 1020

رابیتس مدل 1020

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 960

رابیتس مدل 960

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 880

رابیتس مدل 880

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 800

رابیتس مدل 800

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 760

رابیتس مدل 760

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 600

رابیتس مدل 600

صنایع مفتولی تاجیک
رابیتس - 400

رابیتس مدل 400

صنایع مفتولی تاجیک
خرپا - 12*2ϕ14

خرپا مدل 12*2ϕ14

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 12*2ϕ12

خرپا مدل 12*2ϕ12

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 10*2ϕ14

خرپا مدل 10*2ϕ14

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 10*2ϕ12

خرپا مدل 10*2ϕ12

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 10*2ϕ10

خرپا مدل 10*2ϕ10

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 10*2ϕ8

خرپا مدل 10*2ϕ8

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 8*2ϕ8

خرپا مدل 8*2ϕ8

گروه صنعتی پولادکف
خرپا - 14*2ϕ16

خرپا مدل 14*2ϕ16

تیرچه صنعتی اتحاد
خرپا - 14*2ϕ14

خرپا مدل 14*2ϕ14

تیرچه صنعتی اتحاد
خرپا - 12*2ϕ16

خرپا مدل 12*2ϕ16

تیرچه صنعتی اتحاد
خرپا - 12*2ϕ14

خرپا مدل 12*2ϕ14

تیرچه صنعتی اتحاد
خرپا - 12*2ϕ12

خرپا مدل 12*2ϕ12

تیرچه صنعتی اتحاد
خرپا - 10*2ϕ16

خرپا مدل 10*2ϕ16

تیرچه صنعتی اتحاد
خرپا - 10*2ϕ14

خرپا مدل 10*2ϕ14

تیرچه صنعتی اتحاد