استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
ابعاد (mm)
وزن (g)
ضخامت (cm)
عرض (cm)
میلگرد فوقانی (mm)
میلگرد تحتانی (mm)
عرض (cm)
قطر میلگرد فوقانی (mm)
قطر میلگرد تحتانی (mm)
وزن (kg)
گیرش اولیه (min)
گیرش ثانویه (min)
نقطه نرم شوندگی (C˚)
نقطه اشتعال (C˚)
سایز میلگرد
خشک شدن کامل (hour)
رنگ
حالت فیزیکی
رنگ
بسته بندی
حالت ظاهری
رنگ
بسته بندی
حداکثر زمان خشک شدن سطحی (month)
حداکثر زمان خشک شدن عمقی (hour)
ارتفاع (mm)
عرض بال (mm)
وزن یک متر (kg)
مقاومت کششی (N/mm2)
عرض بال (mm)
ضخامت بال (mm)
وزن یک متر (kg/m)