استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
حداکثر زمان خشک شدن سطحی (min)
حداکثر زمان خشک شدن کامل (min)

چسب PVC

دقیق شیمی

چسب PVC

پلیمر گلپایگان

چسب PVC

گروه صنعتی قوامکار

چسب PVC

پترو ماد کیمیا

چسب PVC

شیمیایی رازی

چسب PVC

چسب سینا